ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > Zamówienia publiczneDot. Zamówienia z wolnej ręki

 Zakup kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku przy ul. Rybnickiej 1

 

Załącznik: Dok3 (Dok3.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Remont schodów wewnętrznych, remont łazienki i remont kuchni w budynku Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot:Przetarg nieograniczony :"Remont schodów wewnętrznych, remont łazienki i remont kuchni w budynku Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach".

W załączeniu zamieszczam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.         

Agnieszka Trela                     


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert.

Dot: przetargu nieograniczonego na: "Remont schodów wewnętrznych, remont łazienki i remont kuchni w budynku Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach.

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 34 997,44 zł. brutto.

 W załączeniu  informacja z otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Zamówienie nr BZP 303947

Dom Dziecka "Tęcza" ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont schodów wewnętrznych, remont łazienki i remont kuchni w budynku Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach".

Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 16.09.2016r. do godz. 9:30

Załącznik: druki (Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx)
Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.PDF)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W załączeniu zamieszczam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępwaniu na: "Wykonanie remontu pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia w obiekcie placówki przy ul. 3 Maja 36/4 w Katowicach.

Agnieszka Trela


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu zamieszczam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.         

Agnieszka Trela                                                                                                                   


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamówienie numer BZP 62667-2016

Rodzaj: Roboty budowlane

Wykonanie remontu pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia w obiekcie placówki przy ul. 3 Maja 36/4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 17.06.2016r. do godz. 9:30.

Załącznik: SIWZ (SIWZ.PDF)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry