ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > Status prawnyStatus prawny

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice, nie posiadającą osobowości prawnej. Jest placówką publiczną o zasięgu powiatowym.