ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > Skargi i wnioskiPrzyjmowanie skarg i wniosków w Domu Dziecka \

1. Przyjmowanie skarg i wniosków w placówce reguluje zarządzenie Nr 4/10 dyrektora Domu Dziecka z dnia 1.03.2010r.
2. Dyrektor Domu Dziecka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godź. 12.00 - 14.00 w budynku przy ul. Rybnickiej 1 w Katowicach.