ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > Zamówienia publiczne - archiwumOGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 Euro na "WYKONANIE TRAWNIKA" w Domu Dziecka przy ul. Rybnickiej 1 oraz ul. Kaszubskiej 16 wpłynęło 5 ofert.

Wybrana została oferta firmy: VG Zaręba Wojciech, ul. Źródlana 12, 43-100 Tychy

kwota wybranej oferty : 14.485,00 zł


Zamówienie publiczne do 14.000 Euro - zakup komputerów i serwera

W imieniu zamawiającego - Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 Euro w trybie zapytania o cenę - zakup komputerów i serwera wraz z oprogramowaniem zgodnie z specyfikacją (w załączniku).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne do 14.000 Euro - zakup komputerów i serwera

W zawiązku z błednie podanym e-mail Domu Dziecka w Ogłoszeniu, oraz licznymi zapytaniami uszczegółowiającymi sprzet komputerowy wydłuża się termin składania ofert do dnia 2011 -04-04 do godziny 13.00 oraz modyfikuje się treść ogłoszenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 Euro w trybie zapytania o cenę - zakup komputerów i serwera wraz z oprogramowaniem zgodnie ze spcyfikacją (w załączniku).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

W załączeniu zamieszczam ogłoszenie o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzęt komputerowy dla Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach.

Karolina Nolda                                                                                                                                 referent

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o wyborze - komputery.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wewnętrzna instalacja C.O. i kotłownia C.O. i C.W.U.

Numer ogłoszenia: 185423 - 2011;

data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Remont centralnego ogrzewania w oddziale Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach

 

Poprawiono treść SIWZ - r XIII ptk. 6 b)

było

Za każdą wykonaną robotę budowlaną powyżej 3, oferent otrzyma 5 pkt- maksymalnie 20pkt.

jest

Za każdą wykonaną robotę budowlaną powyżej 2, oferent otrzyma 5 pkt- maksymalnie 10pkt.

 

Załącznik: Załącznik nr 7 (załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna cz. elektryczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (załącznik nr 8 - przedmiar robót cz. elektryczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 9 (załącznik nr 9 specyfikacja techniczna cz. instalacyjna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 10 (załącznik nr 10 - przedmiar robót cz. instalacyjna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy. nr Sprawy 185423-2011

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wewnętrzną instalację C.O. i kotłownię gazową C.O. i C.W.U." w oddziale Domu DZiecka przy ul. Kaszubskiej 16 wpłynęło 6 ofert.

Wybrana została oferta firmy: INSTALATORSTWO BUDOWNICTWO OGÓLNE USŁUGI HANDEL "BUD-LEP" INŻ. ANDRZEJ LEPIARCZYK, ul. Wyzwolenia 12, 41-600 Swiętochłowice

kwota oferty : 107.153,93 zł

Termin po którym może być podpisana umowa upływa: 10.08.2011r. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa samochodu osobowego

Numer ogłoszenia: 291788

data zamieszczenia: 16.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2011, silnik Diesel o pojemności pow. 1,5 cm3, o minimalnej mocy 110 KM, 7 osobowy. Lakier metalizowany. Silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych EURO 5. (pozostałe wymagania w SIWZ).

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego... nr ogłoszenia 291788

1. W dniu 16.09.2011r. wpłynęło zapytanie o dopuszczenie do przetargu samochodu z krótszym okresem gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą. 

Odpowiedz: W przetargu będą brane pod uwagę samochody, które spełniają wszytskie wymogi zawarte w SIWZ, w tym również te, dotyczące gwarancji (w tym przypadku gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata).


Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy: nr sprawy 291788

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę "Samochodu osobowego" wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta firmy: Śląskie Centrum Mario Car R.J. Wypich Spółka Jawna, ul. Katowicka 20, 43-100 Tychy

kwota wybranej oferty:  65.980,00 zł

Termin po którym może zostac podpisana umowa upływa 10.10.2011r. 

Załącznik: Punktacja (wybór wykonawcy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Renowacja elewacji budynku przy ul. Rybnickiej 1 w Katowicach

Numer ogłoszenia: 119420-2012

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.04.2012

Nazwa: RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. RYBNICKIEJ 1 WRAZ Z ZAMUROWANIEM OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ WEJŚCIA SCHODÓW ZEWNĘTRZZNYCH

Termin składania ofert: 8.05.2012

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2012 

 

  

Załącznik: Projekt (Załącznik nr 9 - Projekt budowlany.pdf)
Załącznik: Rysunek 1 (Załącznik nr 9-2 - Rysunek nr 1.pdf)
Załącznik: Rysunek 2 (Załącznik nr 9-3 - Rysunek nr 2.pdf)
Załącznik: Rysunek 3 (Załącznik nr 9-4 - Rysunek nr 3.pdf)
Załącznik: Rysunek 4 (Załącznik nr 9-5 - Rysunek nr 4.pdf)
Załącznik: Rysunek 5 (Załącznik nr 9-6 - Rysunek nr 5.pdf)
Załącznik: Rysunek 6 (Załącznik nr 9-7 - Rysunek nr 6.pdf)
Załącznik: Rysunek 7 (Załącznik nr 9-8 - Rysunek nr 7.pdf)
Załącznik: Rysunek 8 (Załącznik nr 9-9 - Rysunek nr 8.pdf)
Załącznik: Rysunek 9 (Załącznik nr 9-10 - Rysunek nr 9.pdf)
Załącznik: Rysunek 10 (Załącznik nr 9-11 - Rysunek nr 10.pdf)
Załącznik: Rysunek 11 (Załącznik nr 9-12 - Rysunek nr 11.pdf)
Załącznik: Rysunek 12 (Załącznik nr 9-13 - Rysunek nr 12.pdf)
Załącznik: Rysunek 13 (Załącznik nr 9-14 - Rysunek nr 13.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Załącznik nr 9-1- Zdjęcia elewacji.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (załącznik nr 10 - wzór umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.

Numer sprawy: 119420-2012


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE INSTALACNI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO I ODDUMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKACH DOMU DZIECKA "TĘCZA" W KATOWICACH PRZY UL. RYBNICKIEJ 1 I KASZUBSKIEJ 16 

Numer ogłoszenia:379392-2012  Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:380438-2012  Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2012 

Termin składania ofert: 19.10.2012

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012 


Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYKONANIE INSTALACNI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO I ODDUMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKACH DOMU DZIECKA "TĘCZA" W KATOWICACH PRZY UL. RYBNICKIEJ 1 I KASZUBSKIEJ 16 

BŁĄD literowy W SIWZ IX. TERMIN ZWIĄZANY Z OFERTĄ

BYŁO: 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.10.2012r. godz. 10:30

POWINNO BYĆ: 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 19.10.2012r. godz. 10:30


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Dotyczy przetargu nieograniczonego na REMONT GARAŻY W DOMU DZIECKA TĘCZA W KATOWICACH

NR OGŁOSZENIA 381598-2012 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zamówienia na:

WYKONANIE INSTALACNI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKACH DOMU DZIECKA "TĘCZA" W KATOWICACH PRZY UL. RYBNICKIEJ 1 I KASZUBSKIEJ 16 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont garaży w Domu dziecka "Tęcza" Katowice, ul. Rybnicka 1

Numer ogłoszenia:412978-2012

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.10.2012

Termin składania ofert: 6.11.2012

Termin realizacji zamówienia: 27.12.2012

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont garaży w Domu dziecka "Tęcza" Katowice, ul. Rybnicka 1

Numer ogłoszenia:381598-2012  

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2012

Termin składania ofert: 22.10.2012

Termin realizacji zamówienia: 03.12.2012

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego na:

Remont garaży w Domu dziecka "Tęcza" Katowice, ul. Rybnicka 1

Numer ogłoszenia:412978-2012


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYMIANA PARKIETU ORAZ MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH DOMU DZIECKA

Ogłoszenie z dnia 4.06.2013r. nr 213702-2013 

Ogłoszenie z dnia 4.06.2013r. o zmianie ogłoszenia nr 214374 - 2013 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia Publicznego na:

WYMIANĘ PARKIETU ORAZ MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH DOMU DZIECKA

Ogłoszenie z dnia 4.06.2013r. nr 213702-2013 

Ogłoszenie z dnia 4.06.2013r. o zmianie ogłoszenia nr 214374 - 2013  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DO 14.000 euro na:

DROZBÓRKĘ HYDROFORNI 

Załącznik: ZAPROSZENIE (ZAPROSZENIE HYDROFORNIA_20130926124331.PDF)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DO 14.000 euro na

WYKONANIE MAŁEH ARCHITEKTURY OGRODOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Załącznik: ZAPROSZENIE (ZAPROSZENIE ARCHITEKTURA_20130926124409.PDF)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DO 14.000 euro na

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH

 

W treści Zaproszenia zamiast "wykonanie małej architektury z zagospodarowaniem terenu"

powinno być: "Zagospodarowanie terenów" zielonych

Załącznik: Przedmiar (Przedmiar cz. I OGRÓD.pdf)
Załącznik: Przedmiar (Przedmiar cz. I OGRÓD.xls)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

do dnia 14.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęła 1 oferta.

Wybrana została oferta firmy: Zakład Stolarski Rafał Stęchły, ul. Krzywa 7a, 43-262 Kobielice 

Kwota wybranej ofert: 24.506,46 zł brutto.

Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

ROZBIÓRKĘ HYDROFORNI

do dnia 14.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęło 5 ofert.

Wybrana została oferta firmy: Usługi Specjalistycznym Sprzętem Budowlanym Michta Bogusław, 32-310 Klucze, Golczowice, ul. powstania Styczniowego 3

Kwota wybranej ofert: 9.840,00 zł brutto.

Z w/w firmązostanie podpisana umowa.


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY


Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH  

do dnia 23.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęły 2 oferty.

Wybrana została oferta firmy: J.D. Zakład Usługowo - Handlowy, ul. Holbera 4/1, 44-100 Gliwice

Kwota wybranej ofert: 11.604,60 zł zł brutto.

Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.Zamówienie publiczne do 14 000 Euro - remonty Dom Dziecka Tęcza

Zaproszenie do składania ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf