ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatRegulamin Organizacyjny

Organizację, przedmiot działalności i kompetencje określa Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach wprowadzony zarządzeniem dyrektora Domu Dziecka Nr 6/09 Z dnia 22.04.2009r. Regulamin jest dostępny do wglądu w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.