ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatMajątek c.d.

Na podstawie decyzji Nr GGM.VI.FN.72244/2/4/07 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29.01.2008r. nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Kaszubskiej 16 obejmująca działkę nr 68 zapisana w księdze wieczystej KW 75613 o powierzchni 793m, stanowiącą wlasność Miasta Katowice - została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach.
Przedmiotowy grunt zabudowany jest trzykondygnacyjnym budynkiem użytkowym, murowanym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej517,70 m i kubaturze 1603m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.