ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole zewnętrzne 2003

Data: 28.02.
Instytuacja kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Tematyka kontroli: Kontrola stanu sanitarnego
Wydane zalecenia:
1. W magazynie żywnościowym:
- brak segregacji w urządzeniach chłodniczych, termin realizacji od zaraz i do stałego przestrzegania,
- nieprawidłowo przechowywana wędlina (zamrożona) - termin j.w.
- przeterminowane rogaliki "7 Days" - 18 sztuk, data ważności 25.02., natychmiast wycofac z użytku.
2. Brak opisu stanowisk w kuchni - termin do dnia 14.03.
Wykonanie zaleceń:
1. Dokonano prawidłowej segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych,
2. Poinstruowano intendentkę w sprawie zakupu wędliny tylko na bieżące potrzeby,
3. Przypomniano magazynierce zasady przechowywania wędliny oraz zobowiązano ją do regularnego sprawdzania dat ważności artykułów żywnościowych,
4. Skasowano przeterminowane rogaliki (protokół kasacyjny nr 1/03),
5. Do dnia 14.03. opisano stanowiska w kuchni.

Data: 27.06.
Instytuacja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Tematyka kontroli: Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano.

Data: 16.07.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Katowicach
Tematyka kontroli: Kontrola bieżąca satnu sanitarnego
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano.


strzałka do góry