ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole Urzędu Miasta Katowice w 2003 roku

Data: 27.06.
Kontrolujacy: Wydział Spraw Obywatelskich
Tematyka kontroli: Ocena zasadności pobytu dzieci w placówce (rekwalifikacja)
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano


strzałka do góry