ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY


Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH  

do dnia 23.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęły 2 oferty.

Wybrana została oferta firmy: J.D. Zakład Usługowo - Handlowy, ul. Holbera 4/1, 44-100 Gliwice

Kwota wybranej ofert: 11.604,60 zł zł brutto.

Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.