ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

ROZBIÓRKĘ HYDROFORNI

do dnia 14.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęło 5 ofert.

Wybrana została oferta firmy: Usługi Specjalistycznym Sprzętem Budowlanym Michta Bogusław, 32-310 Klucze, Golczowice, ul. powstania Styczniowego 3

Kwota wybranej ofert: 9.840,00 zł brutto.

Z w/w firmązostanie podpisana umowa.