ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO 14.000 EURO na:

WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

do dnia 14.10.2013 do godziny 12.00 wpłynęła 1 oferta.

Wybrana została oferta firmy: Zakład Stolarski Rafał Stęchły, ul. Krzywa 7a, 43-262 Kobielice 

Kwota wybranej ofert: 24.506,46 zł brutto.

Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.