ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatOgłoszenie o wyborze wykonawcy. nr Sprawy 185423-2011

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wewnętrzną instalację C.O. i kotłownię gazową C.O. i C.W.U." w oddziale Domu DZiecka przy ul. Kaszubskiej 16 wpłynęło 6 ofert.

Wybrana została oferta firmy: INSTALATORSTWO BUDOWNICTWO OGÓLNE USŁUGI HANDEL "BUD-LEP" INŻ. ANDRZEJ LEPIARCZYK, ul. Wyzwolenia 12, 41-600 Swiętochłowice

kwota oferty : 107.153,93 zł

Termin po którym może być podpisana umowa upływa: 10.08.2011r. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf