ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wewnętrzna instalacja C.O. i kotłownia C.O. i C.W.U.

Numer ogłoszenia: 185423 - 2011;

data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Remont centralnego ogrzewania w oddziale Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Kaszubskiej 16 w Katowicach

 

Poprawiono treść SIWZ - r XIII ptk. 6 b)

było

Za każdą wykonaną robotę budowlaną powyżej 3, oferent otrzyma 5 pkt- maksymalnie 20pkt.

jest

Za każdą wykonaną robotę budowlaną powyżej 2, oferent otrzyma 5 pkt- maksymalnie 10pkt.

 

Załącznik: Załącznik nr 7 (załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna cz. elektryczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (załącznik nr 8 - przedmiar robót cz. elektryczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 9 (załącznik nr 9 specyfikacja techniczna cz. instalacyjna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 10 (załącznik nr 10 - przedmiar robót cz. instalacyjna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf