ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatRegulamin Organizacyjny.


Regulamin Organizacyjny
Organizację, przedmiot działalności i kompetencje określa Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach wprowadzony zarządzeniem dyrektora Domu Dziecka Nr 9/2012 z dnia 6.08.2012r. Regulamin jest dostępny do wglądu w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.