ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatInformacje o prowadzonych w placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

REJESTRY 1. Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora Domu Dziecka 2. Rejestr skarg i wniosków 3. Rejestr zamówień publicznych 4. Rejestr korespondencji Wgląd do w/w rejestrów - w placówce po uzyskaniu zgody dyrektora. EWIDENCJE 1. Ewidencja akt osobowych pracowników 2. Ewidencja akt osobowych wychowanków 3. Księga inwentarzowa 4. Ewidencja dochodów i wydatków 5.Księga druków ściesłego zarachowania ARCHIWUM Archiwum placówki ma status archiwum zakładowego. Działa na podstawie zarządzenia Nr 11/2017 dyrektora Domu dziecka z dnia 04.12.2017r. w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum". Osoba starająca się o wgląd do w/w dokumentów lub starająca się o duplikat dokumentów, musi złożyć podanie osobiście w placówce lub przesłać pocztą. Zaintersowana osoba otrzymuje odpowiedź na podanie -listownie lub odbiera osobiście w placówce.