ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole zewnętrzne w okresie VII - XII/2004

DATA: 3.12.2004
INSTYTUCJA KONTROLUJACA: Wydział Polityki Społecznej Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego
TEMATYKA KONTROLI: Nadzór sprawdzający realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie oceny działalności wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do obowiązujących standardów
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


strzałka do góry