ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole zewnętrzne w okresie I - VI/2005

DATA: 16.06.2005
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu sanitarnego - blok żywieniowy
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DATA: 22.06.2005
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu sanitarnego placówki
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


strzałka do góry