ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka w Równem


BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30tyś. EURORozeznanie cenowe

Dom Dziecka w Równem  zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbornika podziemnego o pojemności 4850litrów, w okresie 15.10.2020-31.12.2021

W załączeniu:

1. Rozeznanie cenowe

2. Formularz oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozeznanie cenowe

Dom Dziecka w Równem  zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na dostawę gazu płynnego propan – butan do zbiornika, będącego własnością Zamawiającego o pojemności 4850litrów, w okresie 15.10.2020-31.12.2021

W załaczeniu:

1.  Rozeznanie cenowe

2. Formularz oferty

Dyrektor Domu Dziecka w Równem unieważnia Rozeznanie cenowe  z dnia 28.05.2020r. dotyczące dostawy gazu propan - butan do zbiornika będącego własnością Zamawiającego.  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na Budynku głównym należącym do Domu Dziecka w Równem.

Dom Dziecka w Równem zamieszcza w załaczniku decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na przegląd instalacji elektrycznej i pioruchronowej z dnia 27.05.2020r.

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej o piorunochronowej..pdf)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..pdf)
Załącznik: Wybór oferty (Przegląd elektryczny wybór oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przegląd okresowy budynków Domu Dziecka w Równem

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na okresowy przegląd budynków.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór zlecenia

Równe, 09.03.2020r.

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 09.03.2020

Dom Dziecka w Równem zamieszcza decyzję o wyborze ofert z dnia 23.03.2020r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej do Domu Dziecka w Równem na sezon grzewczy 2019/2020

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej do Domu Dziecka w Rówenm na sezon grzewczy 2019/2020.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Druk oferty cenowej

3. Wzór umowy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na przegląd okresowy budynków Domu Dziecka w Równem

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na okresowy przegląd budynków. 

W załączeniu:

1. Zapytanie fertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór zlecenia

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2018-2019.

Zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2018-2019

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2018-2019.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór umowy.

Ww. załącznikach znajdują się wszyskie potrzebne inforamcje.

Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem

Równe 78, 02-282 Strachówka

tel. 25 6786 09 14, e-mail: dom-dziecka-rowne@o2.pl


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2017-2018

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2017-2018.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór umowy.

Ww. załącznikach znajdują się wszyskie potrzebne inforamcje.

Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem

Równe 78, 02-282 Strachówka

tel. 25 6786 09 14, e-mail: dom-dziecka-rowne@o2.pl

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf