ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > OFERTA EDUKACYJNA > Program KształceniaPROGRAMY KSZTAŁCENIA NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACHPROGRAMY KSZTAŁCENIA NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACHKOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

245

19

PODSTAWOWE

580

38

KIERUNKOWE

1135

69

MODUŁY DO WYBORU

290

28

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

340

28

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

480

20

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2590

182


KOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

225

19

PODSTAWOWE

547

38

KIERUNKOWE

1092

69

MODUŁY DO WYBORU

290

28

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

340

28

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

480

20

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2494

182


DIETETYKA STUDIA STACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

210

18

PODSTAWOWE

700

36

KIERUNKOWE

1685

77

MODUŁY DO WYBORU

135

15

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

440

38

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

700

19

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

3170

184


DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

170

17

PODSTAWOWE

496

36

KIERUNKOWE

1455

77

MODUŁY DO WYBORU

135

15

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

440

38

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

700

19

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2696

183


ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

55

3

PODSTAWOWE

355

22

KIERUNKOWE

1815

104

MODUŁY DO WYBORU

280

29

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

255

25

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

420

14

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2760

183


RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

OGÓLNE

280

22

PODSTAWOWE

930

46

KIERUNKOWE

1885

75

MODUŁY DO WYBORU

215

24

MODUŁY DO OGRANICZONEGO WYBORU

330

30

W TYM JĘZYK OBCY

120

13

W TYM PRAKTYKA ZAWODOWA

480

13

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

3640

197

PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

Nauki PODSTAWOWE

360

16

Nauki SPOŁECZNE

360

21

PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

690

54

OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1455

105

JĘZYK OBCY

120

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

1200

 

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2985

196


PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

Nauki PODSTAWOWE

360

21

Nauki SPOŁECZNE

360

25

PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

690

57

OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1455

109

JĘZYK OBCY

120

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

1200

 

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

2985

212


PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE

GRUPA TREŚCI

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

PRAKTYKA ZAWODOWA

TOK A- 650

Tok C- 995

Tok B- 1140

 
 

TOK ABC – 1 i 2 sem 815


 
 

Tok B -3 sem -240

 

RAZEM GODZIN KONTAKTOWYCH

1055