ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > KomunikatORGANIZACJA DOMU

Domem kieruje Dyrektor: mgr Aneta Mazik, Dyrektora zastępuje Główny Księgowy: Elżbieta Zbroja. W Domu funkcjonują zespoły i działy: -zespół terapeutyczno-opiekuńczy -dział ekonomiczno-finansowy -dział administracyjno-gospodarczy.