Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

Redaktor:
IWONA
Nazwisko WIERZCHOWSKA
Stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU
Adres
Tel.
FAX
E-mail marketing@szpitalzdunowo.pl
Dodatkowe informacje