Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Redaktor:
Monika
Nazwisko Filipowska
Stanowisko Kierownik Biura Zarządu
Adres
Tel. 58 72 60 232
FAX 58 72 60 332
E-mail mfilipowska@szpitalepomorskie.eu
Dodatkowe informacje