Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach

Redaktor:
Julian
Nazwisko Jasiński
Stanowisko dyrektor Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach
Adres Rybnicka 1
Tel. 32 2553936
FAX 32 2553936
E-mail info@domtecza.org.pl
Dodatkowe informacje www.domtecza.org.pl