Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Redaktor:
Arkadiusz
Nazwisko Mikołajczyk
Stanowisko Kierownik Działu Informatyki
Adres ul. Nowowiejska 27 pok. 52
Tel. 22 825 27 71
FAX 22 825 27 71
E-mail a.mikolajczyk@szpitalnowowiejski.pl
Dodatkowe informacje