Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Dziecka w Równem

     Liczba odsłon strony głównej:     11304
Opcje menu:
    Nazwa i typ placówki    2573
    Prawne podstawy działania    2516
    Organy placówki    2826
    Zadania domu dziecka    3456
    Dokumentacja placówki    3367
    Zamówienia publiczne    3055
    Przetargi    3367
    Zamówienia do 30tyś. EURO    1957
    Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem    181
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 25.04.2019. 18:08
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18