Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Dziecka w Równem

     Liczba odsłon strony głównej:     12673
Opcje menu:
    Nazwa i typ placówki    2809
    Prawne podstawy działania    2767
    Organy placówki    3144
    Zadania domu dziecka    3878
    Dokumentacja placówki    3604
    Zamówienia publiczne    3338
    Przetargi    3612
    Zamówienia do 30tyś. EURO    2136
    Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem    436
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 29.05.2020. 08:57
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18