Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Dziecka w Równem

     Liczba odsłon strony głównej:     12321
Opcje menu:
    Nazwa i typ placówki    2703
    Prawne podstawy działania    2676
    Organy placówki    3048
    Zadania domu dziecka    3775
    Dokumentacja placówki    3493
    Zamówienia publiczne    3247
    Przetargi    3492
    Zamówienia do 30tyś. EURO    1989
    Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem    346
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.09.2019. 23:22
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18