Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Dziecka w Równem

     Liczba odsłon strony głównej:     12239
Opcje menu:
    Nazwa i typ placówki    2677
    Prawne podstawy działania    2660
    Organy placówki    3027
    Zadania domu dziecka    3753
    Dokumentacja placówki    3475
    Zamówienia publiczne    3218
    Przetargi    3466
    Zamówienia do 30tyś. EURO    1978
    Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem    331
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 16.07.2019. 02:22
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18