Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     28651
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4539
    Majątek    3616
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    5333
    Informacje podstawowe    2369
    Statut Zespołu    3125
    Status Prawny Zespołu    4409
    Organizacja Zespołu    6057
    Regulamin organizacyjny    2171
    Struktura organizacyjna    2322
    Władze Zespołu    5371
    Przedmiot działalności    3932
    Rejestry, ewidencje, archiwa    3144
    Kontakt    3780
    Administracja    1903
    Poradnie i oddziały    4040
    Pozostałe jednostki    1533
    Dyrekcja    3471
    Rada Społeczna    2614
    Organ założycielski    1849
    Dyrektor    1993
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    1859
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1424
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1545
    Kontrola Zarządcza    3110
    Oświadczenia Cząstkowe    2267
    Główna Księgowa    822
    Zamówienia Publiczne    1765
    Cenniki    1184
    Dokumentacja medyczna    739
    Badania Laboratorium    627
    Usługi Medyczne    748
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    640
    Tryb składnia skarg i wniosków    988
    Przechowywanie zwłok    408
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    688
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 23.06.2018. 06:40
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02