Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     31062
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4665
    Majątek    3715
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    5502
    Informacje podstawowe    2450
    Statut Zespołu    3314
    Status Prawny Zespołu    4584
    Organizacja Zespołu    6251
    Regulamin organizacyjny    2241
    Struktura organizacyjna    2431
    Władze Zespołu    5567
    Przedmiot działalności    4091
    Rejestry, ewidencje, archiwa    3271
    Kontakt    4476
    Administracja    1993
    Poradnie i oddziały    4229
    Pozostałe jednostki    1590
    Dyrekcja    3609
    Rada Społeczna    2711
    Organ założycielski    1916
    Dyrektor    2069
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    1948
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1476
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1620
    Kontrola Zarządcza    3239
    Oświadczenia Cząstkowe    2333
    Główna Księgowa    880
    Zamówienia Publiczne    2009
    Cenniki    1314
    Dokumentacja medyczna    789
    Badania Laboratorium    661
    Usługi Medyczne    803
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    707
    Tryb składnia skarg i wniosków    1037
    Przechowywanie zwłok    454
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    984
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 22.10.2018. 23:16
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02