Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     26648
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4279
    Majątek    3258
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    4472
    Informacje podstawowe    2171
    Statut Zespołu    2877
    Status Prawny Zespołu    4045
    Organizacja Zespołu    5541
    Regulamin organizacyjny    1920
    Struktura organizacyjna    2074
    Władze Zespołu    4878
    Przedmiot działalności    3593
    Rejestry, ewidencje, archiwa    2915
    Kontakt    3458
    Administracja    1777
    Poradnie i oddziały    3885
    Pozostałe jednostki    1420
    Dyrekcja    3220
    Rada Społeczna    2423
    Organ założycielski    1661
    Dyrektor    1858
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    1720
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1315
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1428
    Kontrola Zarządcza    2867
    Oświadczenia Cząstkowe    2128
    Główna Księgowa    707
    Zamówienia Publiczne    1420
    Cenniki    954
    Dokumentacja medyczna    625
    Badania Laboratorium    521
    Usługi Medyczne    636
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    505
    Tryb składnia skarg i wniosków    861
    Przechowywanie zwłok    308
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    564
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 22.03.2018. 10:35
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02