Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     29246
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4627
    Majątek    3683
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    5454
    Informacje podstawowe    2427
    Statut Zespołu    3243
    Status Prawny Zespołu    4531
    Organizacja Zespołu    6179
    Regulamin organizacyjny    2213
    Struktura organizacyjna    2390
    Władze Zespołu    5505
    Przedmiot działalności    4032
    Rejestry, ewidencje, archiwa    3238
    Kontakt    4135
    Administracja    1957
    Poradnie i oddziały    4194
    Pozostałe jednostki    1571
    Dyrekcja    3550
    Rada Społeczna    2685
    Organ założycielski    1898
    Dyrektor    2035
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    1925
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1460
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1596
    Kontrola Zarządcza    3208
    Oświadczenia Cząstkowe    2318
    Główna Księgowa    862
    Zamówienia Publiczne    1905
    Cenniki    1276
    Dokumentacja medyczna    771
    Badania Laboratorium    654
    Usługi Medyczne    789
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    695
    Tryb składnia skarg i wniosków    1030
    Przechowywanie zwłok    444
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    908
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.08.2018. 11:32
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02