Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     39024
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4875
    Majątek    3859
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    5835
    Informacje podstawowe    2623
    Statut Zespołu    3459
    Status Prawny Zespołu    4912
    Organizacja Zespołu    6566
    Regulamin organizacyjny    2528
    Struktura organizacyjna    2769
    Władze Zespołu    5882
    Przedmiot działalności    4422
    Rejestry, ewidencje, archiwa    3466
    Kontakt    5618
    Administracja    2088
    Poradnie i oddziały    4383
    Pozostałe jednostki    1645
    Dyrekcja    3835
    Rada Społeczna    2828
    Organ założycielski    1998
    Dyrektor    2243
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    2256
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1620
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1897
    Kontrola Zarządcza    3540
    Oświadczenia Cząstkowe    2435
    Główna Księgowa    956
    Zamówienia Publiczne    2554
    Cenniki    1516
    Dokumentacja medyczna    862
    Badania Laboratorium    740
    Usługi Medyczne    888
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    780
    Tryb składnia skarg i wniosków    1226
    Przechowywanie zwłok    586
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    1425
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 22.05.2019. 07:11
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02