Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

     Liczba odsłon strony głównej:     35294
Opcje menu:
    Struktura własnościowa    4779
    Majątek    3770
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw    5723
    Informacje podstawowe    2587
    Statut Zespołu    3377
    Status Prawny Zespołu    4799
    Organizacja Zespołu    6399
    Regulamin organizacyjny    2472
    Struktura organizacyjna    2709
    Władze Zespołu    5708
    Przedmiot działalności    4313
    Rejestry, ewidencje, archiwa    3366
    Kontakt    4971
    Administracja    2042
    Poradnie i oddziały    4297
    Pozostałe jednostki    1616
    Dyrekcja    3709
    Rada Społeczna    2770
    Organ założycielski    1956
    Dyrektor    2188
    Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa    2177
    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych    1567
    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych    1846
    Kontrola Zarządcza    3455
    Oświadczenia Cząstkowe    2375
    Główna Księgowa    923
    Zamówienia Publiczne    2245
    Cenniki    1416
    Dokumentacja medyczna    819
    Badania Laboratorium    702
    Usługi Medyczne    841
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    741
    Tryb składnia skarg i wniosków    1209
    Przechowywanie zwłok    562
    Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie    1169
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 18.01.2019. 02:38
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02