Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

     Liczba odsłon strony głównej:     83168
Opcje menu:
    STATUS PRAWNY    9667
    ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE.    10107
    PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI    9929
    STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU    10632
    MAJĄTEK    10889
    SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH    7979
    SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW    10708
    REJESTRY, ARCHIWA ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH.    7684
    WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ    6250
    INSTRUKCJA OBSŁUGI    8405
    PRZETARGI    30035
    UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ    8282
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY    3717
    ORGANIZACJA / STATUT SZPITALA    6432
    SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI    2083
    KONTROLE    2164
    KOMUNIKAT Z DNIA 03.03.2017 R.    1927
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.03.2018. 13:30
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-05