Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

     Liczba odsłon strony głównej:     80824
Opcje menu:
    STATUS PRAWNY    9599
    ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE.    10011
    PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI    9860
    STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU    10549
    MAJĄTEK    10805
    SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH    7904
    SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW    10605
    REJESTRY, ARCHIWA ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH.    7599
    WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ    6054
    INSTRUKCJA OBSŁUGI    8269
    PRZETARGI    29773
    UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ    8129
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY    3641
    ORGANIZACJA / STATUT SZPITALA    6281
    SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI    1939
    KONTROLE    2081
    KOMUNIKAT Z DNIA 03.03.2017 R.    1840
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.01.2018. 10:18
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-05