Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     55614
Opcje menu:
    Statut    5338
    Zamówienia Publiczne    11497
    Kierownictwo jednostki    2658
    Komórki organizacyjne    2986
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1496
    Struktura organizacyjna    1938
    Charakterystyka obiektu    1540
    Koszt utrzymania    1477
    Nabór na stanowiska    1695
    Majątek jednostki    1183
    Budżet    1243
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    1431
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    1359
    Regulamin organizacyjny    1434
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     992
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     804
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    945
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    728
    Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 1 przy Domu Pomocy    114
    Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 2 przy Domu Pomocy    95
    Obowiązek informacyjny    160
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    54
    Klauzula informacyjna dla pracowników    66
    Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy    45
    Klauzula dla uczestników WTZ    56
    Polityka prywatności    48
    Zarządzenie w sprawie powołania IOD    47
    Zarządzenie Dyrektora    75
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2019r.    75
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.02.2020. 04:11
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10