Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     47828
Opcje menu:
    Statut    4999
    Zamówienia Publiczne    10440
    Kierownictwo jednostki    1829
    Komórki organizacyjne    2048
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1323
    Struktura organizacyjna    1323
    Charakterystyka obiektu    1213
    Koszt utrzymania    1064
    Nabór na stanowiska    1154
    Majątek jednostki    978
    Budżet    1030
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    985
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    963
    Regulamin organizacyjny    982
    Zarządzenie    547
    Klauzula informacyjna    605
    Polityka prywatności    582
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     697
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     616
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    668
    Klauzula informacyjna dla parcowników    273
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    446
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    423
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.02.2019. 08:54
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10