Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     50906
Opcje menu:
    Statut    5085
    Zamówienia Publiczne    10692
    Kierownictwo jednostki    2067
    Komórki organizacyjne    2213
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1379
    Struktura organizacyjna    1548
    Charakterystyka obiektu    1333
    Koszt utrzymania    1213
    Nabór na stanowiska    1334
    Majątek jednostki    1027
    Budżet    1100
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    1040
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    1151
    Regulamin organizacyjny    1113
    Klauzula informacyjna    647
    Polityka prywatności    1099
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     759
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     651
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    713
    Klauzula informacyjna dla parcowników    319
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    689
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    570
    Zarządzenie Dyrektora    170
    Zarządzenie w sprawie powołania IOD     164
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 25.04.2019. 18:06
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10