Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     53790
Opcje menu:
    Statut    5144
    Zamówienia Publiczne    11011
    Kierownictwo jednostki    2247
    Komórki organizacyjne    2377
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1421
    Struktura organizacyjna    1755
    Charakterystyka obiektu    1419
    Koszt utrzymania    1301
    Nabór na stanowiska    1439
    Majątek jednostki    1089
    Budżet    1165
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    1323
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    1262
    Regulamin organizacyjny    1225
    Klauzula informacyjna    735
    Polityka prywatności    1206
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     844
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     720
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    790
    Klauzula informacyjna dla parcowników    395
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    827
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    648
    Zarządzenie Dyrektora    390
    Zarządzenie w sprawie powołania IOD     297
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 16.07.2019. 02:20
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10