ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Cenniki > Dokumentacja medycznaDokumentacja Medyczna

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opublikowanej w Dz. U. 2017 poz. 836 oraz w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.05.2019 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2019 r. i zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2009 wydanym przez Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego:

- od dnia 01.09.2019r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi - 9,68 zł brutto
  2. opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi - 0,34 zł brutto
  3. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi -1,94 brutto

W/w opłaty naliczane są według stawki obowiązujacej w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W przypadku wysyłki dokumentacji medycznej pocztą lub firmą kurierską doliczane są dodatkowe opłaty:

  1. przygotowanie dokumentacji do wysyłki - 13,00 zł;
  2. koszt wysyłki - zgodnie z cennikiem poczty lub firmy kurierskiej.