ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Cenniki > Usługi MedyczneUsługi Medyczne

 

I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE
 1 
Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł
2
Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

   
II. PRACOWNIA EKG
1
Badanie EKG z opisem 30,00 zł

   
III. PRACOWNIA EEG
1 Badanie EEG rutynowe 72,00 zł
2 Badanie EEG po bezsennej nocy 106,00 zł
3 Badanie Video-EEG 60 min. 166,00 zł
4 Aktygrafia 7 nocy 420,00 zł
5 Test utrzymania czuwania (MWT) 500,00 zł
6 Wielokrotny test latencji snu (MSLT) 500,00 zł
7 Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej 1 200,00 zł
8 Badanie polisomnograficzne z nocą adaptacyjną 1 700,00 zł

   
IV. PRACOWNIA STOMATOLOGICZNA
Leczenie zachowawcze
1 Wypełnienie światłoutwardzalne  
  Klasa I i V 50,00 zł
  Klasa II, III, IV 50,00 - 100,00 zł
Endodoncja
1 Zatrucie zęba, opatrunek z lekiem, usunięcie miazgi, wypełnienie tlenkiem cynku 30,00 zł
2 Opracowanie jednego kanału i wypełnienie 80,00 zł
3 Opracowanie dwóch kanałów i wypełnienie 180,00 zł
4 Opracowanie trzech kanałów i wypełnienie 280,00 zł
Paradontologia
1 Usuwanie kamienia i osadu 1 łuk 25,00 zł
Chirurgia
1 Znieczulenie 10,00 zł
2 Ekstrakcja 50,00 zł

   
V. TRANSPORT SANITARNY
Transport w granicach administracyjnych Warszawy
1 Przewóz bez sanitariusza 70,00 zł
2 Przewóz z sanitariuszem 100,00 zł
Transport poza granicami administracyjnymi Warszawy
1 Przewóz bez sanitariusza 4,00 zł za 1km
2 Przewóz z sanitariuszem 5,00 zł za 1km