ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > DiagnostykaDiagnostyka

SZPITAL MORSKI IM. PCK
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Pracownia Endoskopowa

SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Endoskopii


SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Endoskopii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Patomorfologii

POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY
Pracownia Endoskopii
Pracownie Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Diagnostyki Prątka Gruźlicy