ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > OddziałyOddziały

SZPITAL MORSKI IM. PCK
Oddział Radioterapii
Oddział Onkologii Klinicznej
Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skórek i Tkanek Miękkich
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Ginekologiczno – Położniczy
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Dermatologii Jednego Dnia
Oddział Okulistyczny
Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych
Izba Przyjęć Ogólna
Izba Przyjęć Internistyczna
Izba Przyjęć Onkologiczna
Izba Przyjęć Położniczo – Ginekologiczna

SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Kadriologiczny
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Urologiczny
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Chirurgii Szczękowej
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć Planowych

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Oddział Chorób Płuc
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii
Oddział Dermatologii
Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Oddział Kardiochirurgii
Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym
Oddział Neonatologii
Oddział Okulistyki
Oddział Otolaryngologii
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ręki
Oddział Pediatrii
Oddział Położnictwa i Ginekologii
Oddział Urologii
Szpitalny Oddział Ratunkowy


POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY
Oddział Chorób Zakaźnych
Oddział Leczenia AIDS (klinika Chorób Zakaźnych GUMED)
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dzieci
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Izba Przyjęć