ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > KomunikatInformacja w sprawie połączenia spółekZarząd Spółki Szpitale Wojewódzkie w Gdyni SP. z o.o. informuje, że z dniem 02 stycznia 2015r., na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) została połączona ze Szpitalem Morskim im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca), poprzez przejęcie jej całego majątku.
W oparciu o art. 494 § 1 KSH, Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni  stając się jej następcą prawnym. 

Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana firmy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi:

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 (skrócona nazwa firmy Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.)