ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > KomunikatInformacja o konsolidacji 03.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 03.04.2017 r., na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) została połączona ze spółkami: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana), poprzez przejęcie ich całego majątku.

 

W oparciu o art. 494 § 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, stając się ich następcą prawnym.

 

Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana firmy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi:

Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(skrócona nazwa firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)