ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > KomunikatInformacje

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia


Adres e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu

Strona internetowa: http://www.szpitalepomorskie.eu

NIP: 586  22 86 770
REGON: 190141612
Nr wpisu KRS: 0000492201
Nr PKD (działalność wiodąca): 86.10.Z
Nr księgi rejestrowej: 000000011245
Rachunek bankowy Szpitala: PKO BP S.A. Nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
Kod  S.W.I.F.T. BIC  BPKOPLPW
    
Adres Szpitala Św. Wincentego a Paulo:  ul. Wójta Radtkego 1,  81-348 Gdynia
Adres Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy: ul. dr. A. Jagalskiego 10,  84-200 Wejherowo
Adres Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy:  ul. Smoluchowskiego 18,  80-214 Gdańsk