ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka w Równem


BIP > KomunikatOrgany domu dziecka

Organami Domu Dziecka w Rówenm są:

1. Dyrektor

2. Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka