ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > Zamówienia publiczneZamówienia Publiczne

Ogłoszenia wraz z pełną dokumentacją dotyczące zamówień publicznych, jeżeli wartość tych zamówień jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  dostępne są pod adresem www.szpitalepomorskie.eu (zakładka: Ogłoszenia, Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro).

 

Ogłoszenia wraz z pełną dokumentacją dotyczące zamówień publicznych, jeżeli wartość tych zamówień jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214 000 euro  dostępne są pod adresem www.szpitalepomorskie.eu (zakładka: Ogłoszenia, Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro).

 

Ogłoszenia wraz z pełną dokumentacją dotyczące zamówień publicznych jeżeli wartość tych zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro  dostępne są pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

 

 


strzałka do góry