ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > ZakładyZakłady i Pracownie

SZPITAL MORSKI IM. PCK

Zakład Brachyterapii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Zakład Patomorfologii

 Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Teleradioterapii

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Kolposkopii

Pracownia RTG

Pracownia USG

Pracownia Mammografii

Pracownia Tomokomputerowa

 

SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia USG

 Pracownia TK

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia Hemodynamiki i Angiologii

Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca

Pracownia Elektrofizjologii 

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY

Zakład Rehabilitacji

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Patomorfologii

Pracownia Endoskopii

Pracownia Badań Neurofizjologicznych

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia Spirometrii

Pracownia EKG

Pracownia ECHO

Pracownia Testów Wysiłkowych 

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca

Pracownia Kontroli Symulatoró i Kardiowerterów

Pracownia Badań Holterowskich

Pracownia Testów Pochyleniowych

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Pracownia Badań Urodynamicznych

Pracownia AFL

Pracownia Laserowa

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia TK

Pracownia Mammografii

Pracownia Histopatologiczna

 

 

POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY

Pracownia Endoskopii

Pracownia Diagnostyki Prątka Gruźlicy

Pracownia USG

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia Elektrofizjologii EKG