ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatUNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

dotyczy: postępowania przetargowego nr 01/11/Sp/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Działają na podstawie art. 93.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004 nr 19 poz.177 z póź. zm.) komisja przetargowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”.  

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert, złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.