ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę:

          

134 146,34 zł netto, tj. 165 000,00 zł brutto

co stanowi równowartość 32 131,63 euro netto

 

DANE O OFERTACH

 

liczba złożonych ofert: 3

liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

 

OFERTA I

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR Dawid Marcinkowski ul. Nowa 32 64 – 111 LIPNO – wartość miesięczna usługi: 13 500,00 zł brutto / wartość usługi rocznie: 162 000,00 zł brutto

 

Oferent wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz Punkt 6.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

OFERTA II

 

LESPIN Sp. z o.o. ul. Okrężna 19 b 64 – 100 LESZNO – wartość miesięczna usługi: 13 493,10 zł brutto / wartość usługi rocznie: 161 917,20 zł brutto

 

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60                      

Punkty przyznane w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 40

Suma punktów zdobytych w obu kryteriach – 100  

 

OFERTA III

 

ANTICULEX Krzysztof Biegański ul. Pilotów 23 64 – 100 LESZNO - wartość miesięczna usługi: 13 528,77 zł brutto / wartość usługi rocznie: 162 345,24 zł brutto

 

Punkty przyznane w kryterium CENA: 59,84                 

Punkty przyznane w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 40

Suma punktów zdobytych w obu kryteriach – 99,84

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

LESPIN Sp. z o.o.

ul. Okrężna 19 b 64 – 100 LESZNO

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent zaoferował najniższą cenę za wykonie przedmiotu umowy.  Oferent zadeklarował, że usługę sprzątania będzie realizowało 5 osób, w tym 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają stopień niepełnosprawności.

 

Osieczna, 14 grudnia 2016 r.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf