ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatInformacja z otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

 

CZĘŚĆ I:  ODNOWIENIU ELEWACJI

 

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

oznaczenie postępowania: 01/02/P/2017

 

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 256 192,60 zł netto, co stanowi równowartość 300 891,66  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 1 545 116,90 zł

 

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 778 036,21 zł netto, co stanowi równowartość 186 360,44  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 956 984,53 zł

 

Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do euro, który wynosi 4,1749 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

Liczba złożonych ofert w postepowaniu: 5

 

OFERTA NR 1

 

Konsorcjum Budowlane

1.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM

2.       PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I

Wartość oferty: 1 319 196,94 brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące

 

OFERTA NR 2

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23 b

87 – 100 TORUŃ

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II

 

Wartość ofert – CZĘŚĆ I: 2 120 685,10 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

Wartość ofert – CZĘŚĆ II: 1 185 081,54 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

 

 

OFERTA NR 3

 

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1

20 – 474 LUBLIN

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI II

Wartość oferty: 726 729,74 zł brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące

 

OFERTA NR 4

 

Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Os. B. Chrobrego paw. 110

60 – 681 POZNAŃ

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I

Wartość oferty: 1 842 284,66 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

OFERTA NR 5

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo

Eksport Import Dariusz Nowak

ul. Mielżyńskich 12

64 – 100 LESZNO

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI II

Wartość oferty: 946 096,84 zł brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące