ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część I Odnowienie elewacji

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

 

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; nr postępowania 01/02/P/2017

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Część I  „ODNOWIENIE ELEWACJI”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 256 192,60 zł netto, co stanowi równowartość 300 891,66  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 1 545 116,90 zł

 

DANE O OFERTACH

 

liczba złożonych ofert: 3

liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 

OFERTA I

 

Konsorcjum Budowlane - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO
ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM; PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO
ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM – wartość brutto robót 1 319 196,94 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60       

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „dodatkowa gwarancja” – 100 pkt.

 

OFERTA II

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23 b 87 – 100 TORUŃ – wartość robót brutto 2 120 685,10 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 37,32 

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 77,32 pkt

 

OFERTA III

 

Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k. Os. B. Chrobrego paw. 11060 – 681 POZNAŃ – wartość robót brutto 1 842 284,66 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 42,96 

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 82,96 pkt

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

Konsorcjum Budowlane - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM; PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową zdobywając największa ilość punktów. Złożona oferta odpowiada wymogą stawianym przez zamawiającego.

 


 

 

 

Osieczna, 17 marca  2017r.