ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część II „WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ&

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

 

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; nr postępowania 01/02/P/2017

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Część II  „WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN
W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 778 036,21 zł netto, co stanowi równowartość 186 360,44  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 956 984,53 zł

 

DANE O OFERTACH

 

Liczba złożonych ofert: 3

Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

 

OFERTA I

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23 b 87 – 100 TORUŃ – wartość robót brutto 1 185 081,54 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 47,90

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 87,90 pkt

 

OFERTA II

 

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20 – 474 LUBLIN – wartość robót brutto 726 729,74 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: oferta odrzucona

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: oferta odrzucona

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – oferta odrzucona

 

OFERTA III

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak ul. Mielżyńskich 12 64 – 100 LESZNO

 – wartość robót brutto 946 096,84 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1; 20 – 474 LUBLIN

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.). Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postepowaniu. Przedstawione dokumenty nie spełniły stawianych warunków.

Na podstawie art. 89 ust 1 ustawy pzp oferta została odrzucona.

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak

ul. Mielżyńskich 12

 64 – 100 LESZNO

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, zdobywając największa ilość punktów. Złożona oferta odpowiada wymogom stawianym przez zamawiającego.