ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatKonkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału 7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej

·         http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Termin składania ofert.: 14 czerwiec 2019 r. do godz. 11°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godz.12°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 lipca 2019r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510).

 

Załącznik: Druk oferty (3. Załącznik nr 1 do SWKO - oferta.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (4 Załącznik nr 2 do SWKO - umowa.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (6.Oswiadczenie o nie karalność.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf