ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej:

 Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej 
Numer referencyjny: 2019/09/01 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: 

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej w ilości 45 szt.

Specyfikacja łóżek: 1. Wymiar łózka 90x200 (wymiar zewnętrzny 102 x 215)

2. Bezstopniowa regulacja

3. Regulacja pleców w zakresie minimum 0o – 700

4. Regulacja podudzi w zakresie minimum 0o – 20o

5. Regulacja wysokości leża (minimum 26 cm nad podłogą, lub mniej)

6. Regulacja elektryczna – sterowana pilotem

7. Wysięgnik z uchwytem ręki

8. Obudowa skrzynkowa, kolor – jasny buk

9. Materac przeciwodleżynowy typu gofer z pokrowcem Materac: wykonany z elastycznej piany o gęstości minimum 40 kg/m3, Pokrowiec: oddychający, nieprzemakalny, rozciągliwy z hipoalergiczną warstwą poliuretanu, zamki błyskawiczne, podłoże antypoślizgowe

10. Kółka jezdne

11. Zintegrowane barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta do wysokości 40 cm. Mechanizm zwalniania umieszczony w szczytach łózka dokonywany za pomocą ergonomicznych uchwytów/przycisków

12. Obciążenie – dopuszczalna waga pacjenta minimum 150 kg (i więcej)

13. Hamulec na kółkach

14. Konstrukcja lakierowana proszkowo

15. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łózka, łatwa w utrzymaniu czystości

16. Konstrukcja łóżka umożliwiająca łatwy przejazd przez progi

17. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka 

Główny kod CPV: 33100000-1 

Okres, data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 


PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-12, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf