ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatZmiana SIWZ

CENTRUM REHABILITACJI IM. prof. MIECZYSŁAWA WALCZAKA

W OSIECZNEJ

ul. Zamkowa 2

64-113 Osieczna

tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49

rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.osieczna.com.pl

 

                                                                                                                                                             Osieczna, 17.09.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

 

 

 

Zmiana SIWZ

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

 

 

I.

 

Do załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający załącza aktualny opis do projektu.

 

 

II.

Pkt 12.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

„12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, sekretariat (parter budynku Zamku) do dnia 30.09.2019 roku do godz. 10:00”.

 

Pkt 12.3. otrzymuje następuje brzmienie:

 

„12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, pokój tarasowy (parter budynku Zamku) w dniu 30.09.2019 roku o godz. 10:15”.

Załącznik: Zmiana (zmiana SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf