ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 44004

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 4989

Majątek | 3954

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 5953

Informacje podstawowe | 2830

Statut Zespołu | 3728

Status Prawny Zespołu | 5086

Organizacja Zespołu | 6756

Regulamin organizacyjny | 2707

Struktura organizacyjna | 2993

Władze Zespołu | 6037

Przedmiot działalności | 4540

Rejestry, ewidencje, archiwa | 3596

Kontakt | 5885

Administracja | 2242

Poradnie i oddziały | 4702

Pozostałe jednostki | 1750

Dyrekcja | 4005

Rada Społeczna | 2948

Organ założycielski | 2110

Dyrektor | 2433

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 2437

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 1762

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 2049

Kontrola Zarządcza | 3637

Oświadczenia Cząstkowe | 2532

Główna Księgowa | 1074

Zamówienia Publiczne | 2858

Cenniki | 1643

Dokumentacja medyczna | 958

Badania Laboratorium | 880

Usługi Medyczne | 985

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 883

Tryb składnia skarg i wniosków | 1314

Przechowywanie zwłok | 676

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 2126


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02