ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 45498

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 5058

Majątek | 4019

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 6026

Informacje podstawowe | 2944

Statut Zespołu | 3900

Status Prawny Zespołu | 5195

Organizacja Zespołu | 6841

Regulamin organizacyjny | 2805

Struktura organizacyjna | 3105

Władze Zespołu | 6115

Przedmiot działalności | 4606

Rejestry, ewidencje, archiwa | 3665

Kontakt | 6004

Administracja | 2318

Poradnie i oddziały | 4855

Pozostałe jednostki | 1824

Dyrekcja | 4082

Rada Społeczna | 3033

Organ założycielski | 2191

Dyrektor | 2551

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 2538

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 1866

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 2127

Kontrola Zarządcza | 3708

Oświadczenia Cząstkowe | 2601

Główna Księgowa | 1154

Zamówienia Publiczne | 3028

Cenniki | 1709

Dokumentacja medyczna | 1023

Badania Laboratorium | 962

Usługi Medyczne | 1055

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 954

Tryb składnia skarg i wniosków | 1382

Przechowywanie zwłok | 738

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 2340


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02