ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie



Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 42079

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 4922

Majątek | 3899

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 5898

Informacje podstawowe | 2703

Statut Zespołu | 3584

Status Prawny Zespołu | 4983

Organizacja Zespołu | 6658

Regulamin organizacyjny | 2597

Struktura organizacyjna | 2849

Władze Zespołu | 5969

Przedmiot działalności | 4477

Rejestry, ewidencje, archiwa | 3521

Kontakt | 5777

Administracja | 2150

Poradnie i oddziały | 4517

Pozostałe jednostki | 1691

Dyrekcja | 3931

Rada Społeczna | 2879

Organ założycielski | 2044

Dyrektor | 2317

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 2347

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 1688

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 1957

Kontrola Zarządcza | 3584

Oświadczenia Cząstkowe | 2470

Główna Księgowa | 998

Zamówienia Publiczne | 2652

Cenniki | 1583

Dokumentacja medyczna | 900

Badania Laboratorium | 795

Usługi Medyczne | 931

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 821

Tryb składnia skarg i wniosków | 1262

Przechowywanie zwłok | 610

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 1777


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02